WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

1948-2020 

Wekelijkse vergaderingen op zondagmorgen telkens van 9:00u tot 12:00u in het clublokaal, Centrum Reinaert.

GOED NIEUWS vanaf 28 juni kunnen de wekelijksr vergaderingen terug doorgaan

nieuwste MY STEMP

 MZ23             MZ24